HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2024

17-06-2024
Ngày 15/06/2024, Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải đã tổ chức Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2024

Sáng ngày 15/6, Phượng Hải đã tổ chức một buổi huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo định kỳ.

Công ty đã mời Giảng viên đến đào tạo các nội dung về biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác lao động. Nhằm giúp người lao động Công ty tiếp tục bổ sung, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc, phòng ngừa với mọi tình huống tai nạn có thể xảy ra.


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79