PHƯỢNG HẢI THAM GIA TECHMART CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2023 (26 - 27/10/2023)

30-10-2023

Sự kiện do Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức nhằm giới thiệu trực tiếp các quy trình, công nghệ và thiết bị phục vụ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao.