NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2021/NĐ-CP BỔ SUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

21-06-2021
Vừa qua Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về Xử phạt Vi phạm Hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường...
Kính chào Quý Doanh nghiệp,
 
Vừa qua Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về Xử phạt Vi phạm Hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Phượng Hải xin gửi đến Quý Doanh nghiệp một số sửa đổi, bổ sung trong Mức Xử Phạt Hành Chính đối với Doanh nghiệp KHÔNG Lắp Đặt hoặc Lắp Đặt KHÔNG ĐẦY ĐỦ Hệ thống Quan trắc Nước thải/Khí thải và một số thiết bị liên quan đến kiểm soát nước thải.
 
Mức xử phạt được quy định cụ thể tại Điều 11 của Nghị định số 55/2021/NĐ-CP

“7. Hành vi vi phạm quy định về quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải và các hành vi vi phạm khác về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí sản thao tác bảo đảm an toàn tại vị trí lấy mẫu khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định; không lắp đặt đồng hồ, thiết bị do lưu lượng để quan trắc lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra của hệ thống xử lý nước thải theo quy định;

b) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi không vận hành, vận hành không đúng quy trình đối với thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; không lưu giữ số liệu quan trắc nước thải, khí thải theo quy định hoặc không truyền số liệu quan trắc về cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định;

c) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt thiếu một trong các thông số quan trắc tự động, liên tục của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không lắp đặt camera theo dõi, không đánh giá định kỳ chất lượng hệ thống quan trắc, tự động liên tục đối với nước thải, khí thải theo quy định;

d) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm: thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động) hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc không khắc phục sự cố hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi cố tình xây lắp, lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thể thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định; pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải;

e) Đối với hành vi không kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống quan trắc nước thải hoặc khí thải theo quy định thì áp dụng hình thức xử lý theo quy định tại pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường.”

nghi-dinh-55-2021-nd-cp-ve-xu-phat-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong
Nghị định 55/2021/NĐ-CP bổ sung về Mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phượng Hải sẵn sàng là đối tác giải quyết vấn đề cũng như đưa ra giải pháp phù hợp cho Quý Doanh nghiệp. Mọi thắc mắc xin gửi về:

Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải
Hotline: 0917.647.887
Email: info@phuonghai.com

Zalo
Hotline: 0917.647.887