VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẤY VÀ LƯU MẪU TỰ ĐỘNG CÓ THỰC SỰ CẦN THIẾT?

10-08-2020
Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động thực tế được ứng dụng như thế nào?

- Tự động kết nối với đường nước trong bể đo.

- Khi thông số nước thải truyền về Sở TN&MT có dấu hiệu bất thường ==> Nhân viên theo dõi sẽ kích hoạt thiết bị lấy mẫu tự động để lấy mẫu vào trong chai.

- Sau đó, nhân viên của Sở Tài Nguyên & Môi Trường sẽ xuống lấy mẫu về phân tích; đối chiếu, so sánh giữa kết quả của Phòng thí nghiệm với kết quả từ Hệ thống quan trắc nước thải tự động.

thiet-bi-lay-mau-tu-dong

thiet-bi-lay-va-luu-mau-tu-dong
Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động

Bên cạnh đó, việc lắp đặt thiết bị lấy và lưu mẫu tự động được quy định tại điều 39 Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:
“3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.”

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp Quý khách hàng hiểu hơn sự cần thiết của việc lắp đặt thiết bị lấy và lưu mẫu tự động để đảm bảo đúng quy định của nhà nước.

Để được tư vấn, hỗ trợ và lắp đặt các hệ thống liên quan đến Quan Trắc Môi Trường, Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Cổ Phần KHKT Phượng Hải bằng các cách sau:

Hotline: 0917.647.887

Email: info@phuonghai.com


Zalo
Hotline: 0917.647.887