HOÀN THÀNH DỰ ÁN LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

22-05-2020
Nhận thấy tầm quan trọng của việc lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục giúp Nhà Quản Lý Nắm Rõ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH TỐT HƠN các chất ô nhiễm và thực hiện những thay đổi cần thiết cho Hệ Thống xử lý nước thải cho Nhà máy mình.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục giúp Nhà Quản Lý Nắm Rõ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH TỐT HƠN các chất ô nhiễm và thực hiện những thay đổi cần thiết cho Hệ Thống xử lý nước thải cho Nhà máy mình.

Bên cạnh đó, Nhà máy XLNT của Khách hàng đang hoạt động với công suất 2.300 m3/ngày > 1.000 m3/ngày được quy định cụ thể trong Thông tư 31/2016/TT-BTNMT, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Cụ thể:

  • Đối tượng lắp đặt được quy định cụ thể tại Khoản d, Điều 5, Chương II của Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

==> Quy định nhà máy có lượng nước thải >1,000m3/ngày đêm là bắt buộc phải lắp HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC.

  • Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục phải đảm bảo yêu cầu được quy định tại Điều 50, Mục 1, Chương IV của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
  • Điều 39, Chương V của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Yêu cầu Bổ Sung thông số quan trắc: Bên cạnh các Thông số quan trắc: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD cần bổ sung thêm thông số Amonia.

Phượng Hải đã có buổi khảo sát, làm việc với Khách hàng, hoàn tất quá trình tư vấn, thảo luận và xem xét đặc tính của nước thải tại Nhà máy để đưa ra giải pháp quan trắc các thông số phù hợp.

Một số hình ảnh về Trạm quan trắc Nước thải được QUAN TRẮC chất lượng NƯỚC THẢI SINH HOẠT sau xử lý tại Nhà máy.

cong-trinh-tram-quan-trac
Nhà máy Xử lý nước thải của Khách hàng
 
tram-quan-trac-nuoc-thai-tu-dong
Vị trí lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy
 

Tham khảo Thông Tin Sản Phẩm và Các Vấn Đề liên quan đến Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục: https://smartph.online/

----------------

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần KHKT Phượng Hải

Hotline: 0917.647.887

Email: info@phuonghai.com

Website: www.phuonghai.com | smartph.online


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79