Hệ thống Nhận, Truyền và Quản Lý Dữ Liệu (Datalogger) tại Cơ Sở được quy định như thế nào?

11-04-2020
Hệ thống Nhận, Truyền và Quản Lý Dữ Liệu (Datalogger) tại Cơ Sở được quy định như thế nào?

Theo quy định, các doanh nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải kết nối và truyền dữ liệu theo thời gian thực về Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Tài nguyên & Môi trường phải truyền dữ liệu 24/24 về Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Để đáp ứng các yêu cầu về truyền dẫn dữ liệu, theo Điều 56 của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, Datalogger phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện về việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu; truyền dữ liệu; định dạng, nội dung tệp dữ liệu; bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.

datalogger

Trong đó, đề nghị chú ý một số yêu cầu đối với Datalogger:

  • Hê thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), hệ thống lấy mẫu tự động (nếu có), không kết nối thông qua các thiết bị khác;
  • Các dữ liệu lưu giữ tại Datalogger tối thiểu gồm: Thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);
  • Datalogger phải hiển thị và trích xuất dữ liệu. Việc hiển thị dữ liệu phải lấy từ datalogger không qua hệ thống, thiết bị khác;
  • Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 5 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống tra ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu. Dữ liệu phải được truyền về Sở Tài nguyên & Môi trường từ địa chỉ IP tĩnh đã thông báo với Sở Tài nguyên & Môi trường;
  • Datalogger phải cho phép nhận tín hiệu điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa (nếu có) và lấy dữ liệu khi có yêu cầu;
  • Datalogger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu. Tài khoản và mật khẩu này được thiết lập, quản lý bởi Sở Tài nguyên & Môi trường.
data-logger
Datalogger phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện về việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số hoạt động đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng hệ thống đối với các Trạm Quan Trắc Liên Tục, Tự Động.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0917.647.887

Email: info@phuonghai.com


Zalo
Hotline: 0917.647.887