Trạm Xử Lý Nước Thải có lưu lượng TRÊN 1000 m3/ngày đêm ĐÃ ĐẤU NỐI vào Đường Ống KHU CÔNG NGHIỆP thì có cần Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục hay không?

03-03-2020
Trạm Xử Lý Nước Thải có lưu lượng TRÊN 1000 m3/ngày đêm ĐÃ ĐẤU NỐI vào Đường Ống KHU CÔNG NGHIỆP thì có cần Lắp Đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục hay không?

Trước khi giải đáp thắc mắc cho câu hỏi này, Phượng Hải muốn Quý khách hàng tham khảo một số Thông tư, Nghị định quy định về đối tượng phải lắp đặt Trạm Quan trắc Nước thải nhé!

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về Quản lý chất thải và phế liệu.

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về Bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

là những văn bản pháp luật quy định về Đối Tượng phải lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục.

- Các khu công nghiệp phải lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài Nguyên và Môi Trường địa phương.

- Các Doanh nghiệp khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục.

doi-tuong-lap-dat-tram-quan-trac
Lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường
 

Vậy câu trả lời cụ thể nhất cho câu hỏi này như sau:

Từng địa phương sẽ có những quy định riêng biệt về việc bắt buộc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục thì chúng ta phải tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu này.

Cụ thể:

Hiện tại, hầu hết các Khu Công Nghiệp đã tuân thủ các quy định của nhà nước về việc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục

Nên việc nước thải sản xuất của Doanh nghiệp bạn đã xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN và ĐÃ ĐẤU NỐI vào Đường Ống KHU CÔNG NGHIỆP thì việc Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục hay không thì lại phụ thuộc trực tiếp vào Yêu cầu của Ban Quản Lý KCN ở đó.

- Nếu Ban Quản lý KCN yêu cầu Doanh nghiệp bạn phải lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động, liên tục thì chắc chắn bạn phải tuân thủ.

- Còn nếu Ban Quản lý KCN yêu cầu chưa cần thiết phải lắp đặt thì đương nhiên bạn chưa cần phải lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục.

Ngoài ra, một số khách hàng khi tìm đến Phượng Hải có thắc mắc rằng: “Khi hệ thống xử lý nước thải của khách hàng có lưu lượng xả thải dưới 1000 m3/ngày đêm những vẫn muốn lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục thì có được hay không?”

Câu trả lời ở đây chắc chắn là được nhé, nếu như Quý khách hàng có kinh phí và muốn thể hiện trách nhiệm của mình đối với Nước Thải SX của Doanh nghiệp. Và điều này Phượng Hải rất ủng hộ.

cung-cap-thiet-bi-quan-trac-moi-truong
Hệ thống quan trắc nước thải hoạt động theo quy trình hoàn toàn tự động
 

Với ý nghĩa, việc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Thải Tự Động, Liên Tục lúc này giúp giám sát nội bộ chất lượng nước thải sau xử lý của HTXLNT ở nhà máy mình, bên cạnh đó giúp Doanh nghiệp chủ động giám sát lưu lượng và mức độ ô nhiễm một cách kịp thời, chính xác và thực hiện những thay đổi cần thiết cho HTXLLNT cho Nhà máy. Khi đó, Quý doanh nghiệp không cần thiết phải dẫn truyền số liệu về Sở Tài Nguyên Môi Trường của địa phương.

-----------

Để được tư vấn, hỗ trợ và lắp đặt các hệ thống liên quan đến Quan Trắc Môi Trường, Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Cổ Phần KHKT Phượng Hải bằng các cách sau:

Hotline: 0917.647.887

Email: info@phuonghai.com


Zalo
Hotline: 0917.647.887