TẠI SAO phải đo các CHỈ TIÊU: COD, pH, TSS, LƯU LƯỢNG đầu vào, đầu ra?

10-07-2019
Đây là những thông số đặc trưng cho nước thải sau xử lý của tất cả các ngành, những thông số này đại diện cho việc ổn định của nước thải ra tới sông ngòi kênh rạch

Theo Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT, Chủ đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung phải thiết kế lắp đặt HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC đối với lưu lượng nước thải, các thông số: COD (Nhu cầu Oxy hoá học), TSS (Tổng chất rắn lơ lửng), pH và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải (như độ màu, Color dư, Nitơ Tổng TN, Phospho Tổng TP và Kim loại nặng) của Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Vì đây là những thông số đặc trưng cho nước thải sau xử lý của tất cả các ngành, những thông số này đại diện cho việc ổn định của nước thải ra tới sông ngòi kênh rạch, khi đạt chuẩn loại A sau xử lý, thì nước thải sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến các hệ sinh thái trong môi trường tự nhiên. Có nghĩa là khi nước thải xả thải ra môi trường sống, chúng không tác động đến sự ổn định của môi trường.

So-do-xlnt
Sơ đồ Xử lý nước thải và hệ thống quan trắc nước thải
 

Tất nhiên, tuỳ từng ngành sản xuất mà QCVN có những quy chuẩn riêng cần đáp ứng thêm các thông số đặc trưng của ngành ấy, với mục đích nhằm đảm bảo hệ thống xử lý đã đạt yêu cầu và không gây hại môi trường sống xung quanh, tới vi sinh vật, thực vật, và ít tác động đến sức khoẻ cộng đồng.

Nếu Quý khách hàng có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc nào cần giải đáp, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo các cách sau:

Hotline: 0917 647 887

Email: info@phuonghai.com 

 


Zalo
Hotline: 0917.647.887