Hoàn Thành DỰ ÁN Tháng 5 - Lắp Đặt HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG SmartpH tại THÁI NGUYÊN

29-05-2019
Hoàn thành dự án vào cuối tháng 05 và sự hợp tác thành công giữa Phượng Hải và Công ty chuyên tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Thành phố Thái Nguyên

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng là lắp đặt 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động hoàn toàn phù hợp với Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

Hệ thống quan trắc nước thải SmartpH

Chuyên viên tư vấn của Phượng Hải đã tiếp nhận thông tin và chuyển cho bộ phận kỹ thuật của công ty, tại đây, Phượng Hải đã tư vấn và lắp đặt cho khách hàng xây dựng nhà trạm, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động bao gồm: Bộ Transmitter kết hợp các điện cực đo COD, pH, TSS, NHIỆT ĐỘ và LƯU LƯỢNG. Ngoài ra, theo yêu cầu của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT bắt buộc phải có hệ thống Camera để đảm bảo không có sự can thiệp bên ngoài lên các số liệu đo được.

 

 

Hệ thống Camera được lắp đặt tại Máng đo lưu lượng theo dõi toàn bộ quá trình, đảm bảo không có sự can thiệp từ bên ngoài

SmartpH - mang giải pháp đến cho doanh nghiệp vì mục tiêu chia sẻ trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường trong sạch cho chính bản thân và cho thế hệ tương lai.


Zalo
Hotline: 0917.647.887