QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO NẾU KHÔNG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI?

19-03-2019
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

 

Hoạt động quản lý chất thải được quy định rõ ràng tại Điều 39 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu có yêu cầu Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Cụ thể:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục.

Tham khảo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP tại đây.

quan-trac-nuoc-thai-sau-xu-ly

Cần phải thực hiện quan trắc nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra ngoài môi trường

Sau đó,  Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 Quy định Kỹ thuật quan trắc môi trường trong đó quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Tham khảo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT tại đây.

Nếu Như KHÔNG MUỐN Lắp Đặt Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải thì có sao không? 

Theo Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Cụ thể:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu không lắp đặt trạm quan trắc online, không thực hiện quan trắc môi trường từ 75% các thông số phải quan trắc trở lên, không kết nối với cơ quan có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 60.000.000 đến 70.000.000 đồng nếu không thực hiện quan trắc theo quy định, làm sai lệch số liệu quan trắc.

Đình chỉ khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước từ 01 đến 03 tháng.

xu-phat-neu-khong-lap-dat-tram-quan-trac

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của Nhà nước về vấn đề nước thải để tránh bị xử phạt hành chính

Đơn vị thi công tốt nhất hiện nay với thương hiệu SmartpH là sản phẩm của Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Phượng Hải, dẫn đầu thị trường mang thương hiệu giá trị Việt giúp giải quyết vấn đề khó khăn của khách hàng.


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79