Trạm Quan Trắc Nước Tự Động

Hệ thống quan trắc các chỉ tiêu nước như: COD/BOD/pH/DO/TSS/NH4+/Tổng N/Tổng P/Color... đáp ứng hoàn toàn Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

 
Chi Tiết
SmartpH-01LT là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Độ đục thang thấp bằng bộ vi xử lý, phù hợp với các ứng dụng nước cấp, nước đóng chai,...
Chi Tiết

SmartpH-TN/SmartpH-TP là bộ hiển thị và đo tổng nitơ online theo phương pháp so màu với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc các giá trị đo TN/TP và thời gian thực.

Chi Tiết

SmartpH-01H là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo pH /ORP bằng bộ vi xử lý. Với màn hình LCD rộng có thể hiển thị cùng lúc giá trị đo pH/ORP và nhiệt độ. 

Chi Tiết

SmartpH-01D là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo COD bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, có thể lắp mới hoặc thay thế các trạm cũ, theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chi Tiết

SmartpH-01S là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo TSS bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, có thể lắp mới hoặc thay thế các trạm cũ, theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chi Tiết

SmartpH-01NH4 là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Ammonia bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, có thể lắp mới hoặc thay thế các trạm cũ, theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chi Tiết

SmartpH-01O là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Oxy hoà tan bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, nước nuôi trồng thuỷ sản,...

Chi Tiết

SmartpH-01C là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Độ dẫn điện bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước lò hơi, nước cấp, nước nuôi trồng thuỷ sản,...

Chi Tiết

SmartpH-01FCL là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Clor dư bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, nước cấp,...

Chi Tiết

SmartpH-01NO3 là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo Nitrate bằng bộ vi xử lý. Được ứng dụng trong quan trắc nước thải, có thể lắp mới hoặc thay thế các trạm cũ, theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Chi Tiết

SmartpH-01F là bộ hiển thị và điều khiển thông minh đo lưu lượng kênh hở bằng  công nghệ siêu âm với bộ vi xử lý.

Chi Tiết
Zalo
Hotline: 0836.72.74.79