Kệ Phòng Thí Nghiệm

Kệ lưu mẫu Omega được thiết kế chuyên đựng lưu mẫu trong phòng thí nghiệm. Kệ có thể dùng để lưu kho hàng hóa, hóa chất cơ bản,... Được thiết kế đạt tiêu chuẩn ISO9001, ISO17025...

Chi Tiết

Kệ lưu mẫu dạng hộp được thiết kế chuyên đựng lưu mẫu trong phòng thí nghiệm. Kệ có thể dùng để lưu kho hàng hóa, hóa chất cơ bản,...Được thiết kế đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025,...

Chi Tiết

Kệ treo tường PTN được thiết kế chuyên đựng trong phòng thí nghiệm. Kệ có thể dùng để đựng máy móc xét nghiệm, dụng cụ thủy tinh, hóa chất cơ bản,...Được thiết kế đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025,...

Chi Tiết

Kệ lưu kho dạng Zip được thiết kế chuyên lưu trữ các giấy tờ trong không gian hạn chế. Kệ được sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Chi Tiết
Zalo
Hotline: 0836.72.74.79