Quan hệ cộng đồng

05-06-2015

Công ty Phượng Hải chung tay với cộng đồng để góp phần bảo vệ môi trường, chia sẽ học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo, tham gia các công tác xã hội,...

 

 

Phượng Hải JSC chung tay với cộng đồng vì một xã hội thịnh vượng. Dựa vào năng lực cốt lõi, chúng tôi ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao hướng đến phục vụ cho cộng đồng mang đậm dấu ấn "Giá trị Việt".

 

Phượng Hải JSC áp dụng hệ thống quản lý ISO 14001: 2015 cho toàn công ty, chúng tôi ý thức rất rõ việc bảo vệ môi trường.

Ý thức việc chọn lựa nguyên vật liệu xanh vào trong sản xuất và áp dụng các công nghệ mới để giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất.

Tạo ra các sản phẩm, giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường để đem đến hỗ trợ khách hàng.

 

Phượng Hải JSC chia sẻ và quyên góp ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt, thiên tai.

Thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Bên cạnh đó, Phượng Hải JSC còn áp dụng hệ thống quản lý ISO 45001: 2018, đem lại sự an toàn An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc để cải thiện sự an toàn của nhân viên.

 

 

Phượng Hải JSC ý thức rõ việc đầu tư giáo dục sẽ giúp đất nước phát triển, thông qua các chương trình tại trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.

Tài trợ các chương trình nghiên cứu, ươm mầm cho sinh viên các trường đại học.

 

 

Phượng Hải JSC ý thức việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, giúp nguồn thu để xây dựng và kiến tạo đất nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin khác

Zalo
Hotline: 0836.72.74.79