DOANH NGHIỆP KHCN

23-05-2022
Phượng Hải JSC được công nhận là một doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học & Công Nghệ TP.HCM

 

Doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó.

 

Phượng Hải JSC được công nhận là một doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ trực thuộc Sở Khoa Học & Công Nghệ TP.HCM, là một cột mốc đánh dấu Phượng Hải JSC có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Các hệ thống quan trắc chất lượng môi trường và các giải pháp đem lại an toàn, tiết kiệm năng lượng phòng thí nghiệm là các thành quả mà Phượng Hải JSC đã đạt được trong việc nghiên cứu khoa học và áp dụng khoa học vào trong sản xuất kinh doanh.

 

 

Thông tin khác

Zalo
Hotline: 0917.647.887