THÀNH VIÊN VCCI

23-05-2022
Phượng Hải JSC là thành viên tổ chức Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và hiệp hội kinh doanh của tất cả các lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam. Việc thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh doanh với các doanh nghiệp ở nước ngoài là một trong những chức năng chính của VCCI.

 

Phượng Hải JSC là thành viên tổ chức Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, sẽ giúp Phượng Hải JSC tiếp cận được với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao vị thế của doanh nghiệp.


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79