Cung cấp dịch vụ

07-04-2015
Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp

Cung cấp thiết bị

  • Thiết bị nghiên cứu quan trắc, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường

  • Thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho các ngành nông nghiệp, thủy sản, dược phẩm, thực phẩm

  • Thiết bị cho ngành công nghệ sinh học

  • Thiết bị y tế - thiết bị an toàn lao động

  • Thiết bị tin học – văn phòng

  • Bàn ghế phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GMP

Tư vấn và chuyển giao Công nghệ

  • Tư vấn thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm hoàn chỉnh

  • Thiết kế các sản phẩm phần mềm, thiết kế website

  • Tư vấn chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp

Xử lý môi trường

  • Thiết kế - xây dựng và xử lý môi trường


Zalo
Hotline: 0836.72.74.79