Tin tức

Lắp đặt thành công Phòng thí nghiệm di động WACKER

13/05/2016

Công ty CP KHKT Phượng Hải đã vượt qua các nhà cung cấp khác, vinh dự được Công ty WACKER CHEMICALS chọn là đơn vị thi công hệ thống phòng thí nghiệm di động...

Đọc tiếp

Giấy chứng nhận " Nhà cung cấp tốt nhất 2014"

15/07/2015

Công ty Phượng Hải vinh dự được đón nhận danh hiệu "The Best Supplier 2014" của hệ thống Best Supplier Index Management System (GCI)

Đọc tiếp

Cạnh tranh không lành mạnh

29/03/2015

Hiện tại, một số công ty vì không chịu tìm tòi nghiên cứu nhưng muốn lợi dụng những hình ảnh sản phẩm và bản vẽ thiết kế của công ty Phượng Hải...

Đọc tiếp

Qui tắc an toàn cho phòng thí nghiệm

29/03/2015

Khẩu hiệu: “An toàn là bạn, tai nạn là thù” không chỉ cần có ở các công trường xây dựng mà còn cần xuất hiện ở các phòng thí nghiệm. Yêu cầu an toàn...

Đọc tiếp