Tin tức

Qui tắc an toàn cho phòng thí nghiệm

29/03/2015

Khẩu hiệu: “An toàn là bạn, tai nạn là thù” không chỉ cần có ở các công trường xây dựng mà còn cần xuất hiện ở các phòng thí nghiệm. Yêu cầu an toàn...

Đọc tiếp