Chi tiết sản phẩm

Thiết bị đo pH

Mô tả

Đo pH

Thông số kỹ thuật

 

Thêm vảo giỏ

Sản phẩm cùng loại