Thư từ CEO gởi nhân viên

22-09-2015

Lời tâm tình của CEO gởi cho toàn thể nhân viên Phượng Hải nhân ngày kỉ niệm 11 năm thành lập công ty.

Letter from CEO


Thông tin khác