Quan hệ cộng đồng

05-06-2015

Công ty Phượng Hải chung tay với cộng đồng để góp phần bảo vệ môi trường, chia sẽ học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo, tham gia các công tác xã hội,...

 

 

 

 


Thông tin khác