Sứ mệnh - Tầm nhìn

09-04-2015

Giá trị cốt lõi của Phượng Hải được gắn liền với khẩu hiệu slogan “A Pioneer of High quality!”

                                                      P – Pioneer (Người tiên phong)     H – High Quality (Chất lượng Cao)

  Giấc mơ                         

Chúng tôi hiểu rõ Sức Mạnh của những giấc mơ lớn.

Giấc mơ của chúng tôi là ghi dấu chân của Phượng Hải trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới những năm 2030.

 

  Tầm nhìn                       

Với tất cả các nỗ lực, Phượng Hải phải trở thành Doanh nghiệp tiên phong  ứng dụng công nghệ cao để đem đến các sản phẩm chất lượng tốt nhất   trong lĩnh vực phòng thí nghiệm và lĩnh vực đo lường tự động.

 

  Sứ mệnh                        

1. Mang đến sự trải nghiệm vượt trội về phòng thí nghiệm thông minh và sản phẩm thiết bị đo lường tự động có độ chính xác cao.
2. Tạo ra ngôi nhà thứ hai với đời sống sung túc, hạnh phúc và cơ hội phát triển cho toàn thể nhân viên.
3. Nghiên cứu, thiết kế và sản xuất những sản phẩm nội thất phòng thí nghiệm và thiết bị đo lường đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, được kết    tinh từ những "Giá trị Việt".
4. Ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao hướng đến phục vụ cho cộng đồng.
5. Xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền vững cùng 04 đối tác: 

             Khách hàng – Nhân viên – Nhà cung cấp – Nhà đầu tư.

 

  Giá trị cốt lõi                  

Giá trị cốt lõi của Phượng Hải được gắn liền với khẩu hiệu slogan “                                                   "A Pioneer of High quality!”

         P – Pioneer (Người tiên phong)     H – High Quality (Chất lượng Cao)


****Giá trị cốt lõi này bao trùm lên cách chúng tôi suy nghĩ, cách xây dựng ý tưởng và hành động dựa trên năng lực cốt lõi của chúng tôi thông qua các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới và phát triển năng lực thành viên.


 


Thông tin khác