Cung cấp dịch vụ

07-04-2015
Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp
 • Cung cấp thiết bị

 • Thiết bị nghiện cứu quan trắc, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường

 • Thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho các ngành nông nghiệp, thủy sản, dược phẩm, thực phẩm.

 • Thiết bị cho ngành công nghệ sinh học

 • Thiết bị y tế - thiết bị an toàn lao động

 • Thiết bị tin học – văn phòng

 • Bàn ghế phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn GMP

 • Tư vấn và chuyển giao Công nghệ

 • Tư vấn thiết kế xây dựng phòng thí nghiệm hoàn chỉnh

 • Thiết kế các sản phẩm phần mềm, thiết kế website

 • Tư vấn chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp

 • Xử lý môi trường

 • Thiết kế - xây dựng và xử lý môi trường